Giấy dán tường Nhật Bản LW-4099 – WILL 2020-2023

Liên hệ

Rèm vải tolico LW-4099

Share this

Mô tả

Số sản phẩm Giấy dán tường nhật bản LW-4099 [Số mẫu cũ]
Danh mục WILL Will 2020-2023
Tiêu chuẩn Chiều rộng 92 cm có thể được bán riêng
Lặp lại Dọc 124cm Ngang 92cm
Hiệu suất chữa cháy Không cháy Bán không cháy (Phân loại phòng cháy chữa cháy: 1-4)
Chức năng Ngăn ngừa nấm mốc
5 lý do 1000 khách đã chọn chúng tôi
Sứ mệnh và giá trị Tolico